Spotkania PG
Dodane przez admin_zsbio dnia Czerwiec 06 2021 17:33:48

Spotkanie online
na Politechnice Gdańskiej

W dniach 19, 20 i 27 maja b.r. odbyły się kolejne spotkania online na Politechnice Gdańskiej klas budowlanych 1f, 2fp i 3f. Prowadzącymi zajęcia byli przedstawiciele Koła Naukowego Mechaniki Konstrukcji KOMBO z Politechniki Gdańskiej, tj. p. inż. Magdalena Knak i p. inż. Aleksandra Rybak oraz p. mgr inż. Erwin Wojtczak opiekun pomocniczy Koła. Tym razem tematem spotkań była diagnostyka nieniszcząca konstrukcji budowlanych.
Organizatorem spotkania była pani Ewa Mirosława Boryczko nauczyciel przedmiotów budowlanych. Dziękujemy!


Więcej informacjiTreść rozszerzona


Spotkania online
na Politechnice Gdańskiej

W dniach 19, 20 i 27 maja b.r. odbyły się kolejne spotkania online na Politechnice Gdańskiej klas budowlanych 1f, 2fp i 3f. Prowadzącymi zajęcia byli przedstawiciele Koła Naukowego Mechaniki Konstrukcji KOMBO z Politechniki Gdańskiej, tj. p. inż. Magdalena Knak i p. inż. Aleksandra Rybak oraz p. mgr inż. Erwin Wojtczak opiekun pomocniczy Koła. Tym razem tematem spotkań była diagnostyka nieniszcząca konstrukcji budowlanych. Uczniowie mogli poznać zasady pomiarów: metodę ultradźwiękową (z użyciem defektoskopu ultradźwiękowego oraz betonoskopu) i metodę georadarową - GPR , a także nauczyć się analizować otrzymane wyniki pomiarów.

Bardzo dziękujemy przedstawicielom Koła Naukowego Mechaniki Konstrukcji KOMBO oraz panu mgr inż. Erwinowi Wojtczakowi z WILiŚ PG i mamy nadzieję na kolejne spotkania, może już realnie w budynku na Politechnice Gdańskiej, w następnym roku szkolnym i akademickim.

Organizatorem wszystkich spotkań była pani Ewa Mirosława Boryczko nauczyciel przedmiotów budowlanych. Dziękujemy!