Spotkanie online - budownictwo
Dodane przez admin_zsbio dnia Maj 10 2021 17:28:27

Spotkanie online dla klas budowlanych

W ostatnim tygodniu kwietnia odbyły się spotkania online klas budowlanych 1f, 2fp. 2fg i 3f z przedstawicielami Koła Naukowego Mechaniki Konstrukcji KOMBO z Politechniki Gdańskiej, tj. p. inż. Aleksandrą Rybak, p. inż. Magdaleną Knak oraz p. mgr inż. Erwinem Wojtczakiem opiekunem pomocniczym Koła. Inicjatorem i organizatorem spotkań jest pani Ewa Boryczko nauczyciel przedmiotów budowlanych w ZSBiO.
Podczas zajęć zapoznano uczniów z tematyką wytrzymałości materiałów, tak ważną dla budownictwa, w szczególności z punktu widzenia bezpieczeństwa obiektów budowlanych i przeciwdziałania ich katastrofom.


Więcej informacjiTreść rozszerzona


Spotkanie online dla klas budowlanych

W ostatnim tygodniu kwietnia odbyły się spotkania online klas budowlanych 1f, 2fp. 2fg i 3f z przedstawicielami Koła Naukowego Mechaniki Konstrukcji KOMBO z Politechniki Gdańskiej, tj. p. inż. Aleksandrą Rybak, p. inż. Magdaleną Knak oraz p. mgr inż. Erwinem Wojtczakiem opiekunem pomocniczym Koła. Inicjatorem i organizatorem spotkań jest pani Ewa Boryczko nauczyciel przedmiotów budowlanych w ZSBiO.

Podczas zajęć zapoznano uczniów z tematyką wytrzymałości materiałów, tak ważną dla budownictwa, w szczególności z punktu widzenia bezpieczeństwa obiektów budowlanych i przeciwdziałania ich katastrofom.

Przedstawiono uczniom cele i przebieg badań wytrzymałościowych, na przykładzie stali miękkiej i twardej. Uczniowie mogli zaobserwować, jak zachowują się badane próbki stali pod wpływem rozciągania i ściskania. Mogli też poznać sposób obliczenia modułu Younga. Przyszłych techników budownictwa zapoznano z zasadami konkursu organizowanego corocznie na WILiŚ PG pn. „wyKOMBinuj mOst”. Dla chętnych przygotowano zadania do wykonania i odesłania do organizatorów spotkania.

Bardzo dziękujemy przedstawicielom Koła Naukowego Mechaniki Konstrukcji KOMBO oraz Panu mgr inż. Erwinowi Wojtczakowi z WILiŚ PG za ciekawe, pouczające spotkania z naszą młodzieżą. Liczymy także na kolejne spotkania w następnych miesiącach.